سیاست حریم خصوصی

ما در سایت ایران مأوا هیچ‌گونه اطلاعات را از شما کاربران عزیزمان جمع‌آوری نمی‌کنیم، مگر اطلاعاتی خود شما در فرم‌های سایت ما به ما ارائه کنید.
این اطلاعات را نیز فقط برای ارتباط‌گیری بهتر و خدمت‌رسانی راضی‌کننده‌تر جمع و استفاده می‌کنیم؛ چراکه تمام تلاش ما برای افزایش رضایتمندی شما صرف می‌شود.
لطفاً اگر برای شما موضوعی مهم است و جزو حریم خصوصی به حساب می‌آید، به ما اطلاع دهید تا به آن موضوع توجه ویژه کنیم.

shadow